Σάββατο, 2 Αυγούστου 2014

Σταφύλια

Να το γράψουμε, και να το λέμε, και να το'χουμε και στο πετσί μας ακόμη. Ω υπέροχη ζωή. Ω εξαίσια ζωή. Nα μην τελειώσεις ποτέ. 

On n'est sûr de ne jamais faire que ce que l'on est incapable de comprendre. Comprendre, c'est se sentir capable de faire. ASSUMER LE PLUS POSSIBLE D'HUMANITÉ, voilà la bonne formule. 

André Gide 
Les nourritures terrestres, 24