Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2015

Α central oyster of perceptiveness


Battersea, London. 
Σήμερα είμαι κάτι άλλο. Ο τίτλος, περικοπή από το δοκίμιο Street Haunting της Virginia Woolf.