Σάββατο, 3 Ιουνίου 2017

Τρεις άντρες

Και τόσα τραγούδια (πατήστε πάνω στον στίχο για ν'ακούσετε): 

Go melt back in the night

Everything inside is made of stone


Y en qui ont le cœur trop tendre
Moitié hommes et moitié anges

*


Vuelan los ligeros años
y con presurosas alas
nos roban, como harpías,