Κυριακή, 15 Αυγούστου 2010

Olive trees

The walls melt. The corners disintegrate. Liquid conquers the form, I will cry someday. Ta ra ta ta. How wistful is the heat.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου