Σάββατο, 2 Οκτωβρίου 2010

Mark Rothko

Four Darks in Red

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου