Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2012

Σκέψη

Θέε μου, το ξεβάψιμο. Δεν υπάρχει διαδικασία που να στερεί περισσότερο.

1 σχόλιο: