Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014

Αnne Carson, και το δώρο από την Αθήνα


Short Talk On the Youth at Night 

The youth at night would have himself driven around the scream. It lay in the middle of the city gazing back at him with its heat and rosepools of flesh. Terrific lava shone on his soul. He would ride and stare.

[από τη συλλογή Short Talks]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου