Σάββατο, 20 Νοεμβρίου 2010

It takes a lot to laugh.

It takes a train to cry.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου